Entreprenørkørsel

Vi tilbyder alle former for levering af grus og sten, samt bortkørsel af affald med såvel åbne som lukkede containere.

Desuden råder vi også over køretøjer med kombination af container / kranbil med grab og stor hydraulisk rækkevidde.